La Heliosfera

La heliosfera és una regió de l’espai en forma de bombolla o llàgrima, que conté tots els camps magnètics i plasma d’origen solar. Es troba sota la influència del vent solar que es compon de ions procedents de l’atmosfera solar.

Això dóna origen a una bombolla en l’interior es troben els planetes del nostre Sistema Solar.

4221095733_d4e7f941d9

El límit que imposa la bombolla es diu heliopausa i estaria a una distància d’entre 100 i 200 UA.

La capa que separa la heliopausa del front de xoc de terminació es diu heliofunda.

La heliosfera actua com un escut magnètic que impedeix l’entrada al sistema de partícules carregades provinents del medi interestel·lar.

Qué és el Vent Solar?

El vent solar pot ser vist com una gas rar de partícules carregades, el qual s’expandeix cap a fora. És un gas una mica inusual, un “plasma” de partícules carregades: les seves partícules estan unides mitjançant el camp magnètic que els envolta, i no a causa de les col·lisions que han tingut, com passa amb les molècules de l’aire que respirem. Però com un gas ordinari, aquest també pot exercir una pressió.

A l’expanderse el vent solar de manera radial, la seva densitat continua decreixent, com la dispersió de llum d’un focus, –al incrementar la seva distància R des del centre del Sol, la seva densitat cau en proporció a 1 / R2, fent-se cada vegada més petit. El camp magnètic també es debilita, en aproximadament 1 / R; el camp d’una barra magnètica en el buit es debilitaria en una proporció molt més ràpida, però aquí la intensitat magnètica es manté a causa de les partícules carregades que conté, les quals pertanyen al vent solar.

La pressió exercida pel vent solar depèn de tots dos, de la densitat i del camp magnètic; atès que tots dos es fan cada vegada més febles al expanderse el gas lejor del Sol, també ho fa la pressió. Però un altre gas, extremadament rar, omple l’espai fora del sistema solar, el “medi interestel·lar”. Es pot esperar que l’expansió del vent solar acabi en on la seva pressió es balancegi amb la del gas interestel·lar.